Hướng Dẫn Kích Hoạt Sản Phẩm Eset Endpoint 2020

Vấn đề 

Kích hoạt các sản phẩm Eset được cài đặt trên thiết bị điểm cuối hoặc máy chủ của bạn 

Giải pháp 

Thông thường, các sản phẩm Eset Endpoint được kích hoạt trong quá trình cài đặt, Để kích hoạt sản phẩm bạn sau khi cài đặt, hãy làm theo các bước dưới đây:  

  1. Mở cửa số chính của sản phẩm Eset Endpoint trên hệ điều hành của bạn.  

2. Nhấn vào “ Kích hoạt sản phẩm” trong cửa sổ chính của phần mềm ( bạn có thể vào “Cập nhật” -> “Kích hoạt sản phẩm” hoặc “Trợ giúp và hỗ trợ” -> “Kích hoạt sản phẩm” )

ESET Endpoint

3. Nhập khóa giấy phép do ESET cấp cho bạn vào mục Khóa giấy phép và ấn Kích hoạt

ESET Endpoint

4. Ấn “ Hoàn thành 

ESET Endpoint