Bước 1: Quý khách truy cập https://muaphanmem.com/ bấm vào nút “Đăng ký”

Bước 2: Quý khách đăng nhập hoặc đăng ký bằng tài khoản Google của mình.

Bước 3: Sau khi đăng ký thành công quý khách sẽ được tự động chuyển về website

Sau khi đăng nhập thành công quý khách sẽ thấy màn hình thông báo chào mừng. Quý khách có thể chỉnh sửa và cập nhật thông tin về giao hàng tại khung tùy chỉnh trong tài khoản.